פרטיות ואבטחת מידע

זרימת מידע בין עסקים גלובליים ומקומיים לרשויות וגופים חיצוניים, ובין חברות מסחריות לצרכנים, מתרחשת באופן תדיר ואף פרוץ. ניהול המידע האישי הפך לאתגר מרכזי עבור חברות ותאגידים, כאשר המחוקק במדינות השונות מתחרה עם פיתוחים טכנולוגיים חדשים בקצב מהיר. כיום, עושים תאגידים וחברות שימוש בענן ובמאגרי דאטה עצומים, כך שהם נדרשים להטמיע ולציית לחוקים שונים, לעיתים אף במספר תחומי שיפוט שונים, מה שגורר עימו השפעה מכרעת על התנהלותם.

איסוף ושימוש בנתונים אישיים חייבים להתבצע בהתאם לחקיקה הרלוונטית ברחבי העולם, כגון חוק הגנת הפרטיות בישראל ומקבילו האירופאי, ה-General Data Protection Regulation, או בקיצור GDPR. על חברות ותאגידים לנהל את פעילותן בהתאם לחקיקה הספציפית הקיימת במדינות רבות בתחום הגנת הפרטיות, כאשר עם הזמן עוד ועוד מדינות מצטרפות למגמה העולמית ומחוקקות חוקים בתחום זה.

צוות הפרטיות ואבטחת המידע במשרדנו מתאפיין בידע מעמיק בדינים הרלוונטיים, ומעניק את שירותיו לחברות סטארט-אפ, תאגידים וגופים ציבוריים, ישראליים וגלובליים, כשהוא מייעץ להם בכלל תחומי הפרטיות בהתאם לתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם. השירותים של צוות הפרטיות ואבטחת המידע במשרדנו כוללים, בין היתר, הערכת ציות בכל הקשור לפרטיו, לרבות ציות ל-GDPR, ביקורת הגנת נתונים, עריכת הסכמי עיבוד נתונים וניהול משא ומתן, הכנה ויישום של מדיניות הפרטיות של אתרים ואפליקציות, ייעוץ בנוגע להעברת נתונים מחוץ לישראל, רישום מאגרי מידע בישראל, ייעוץ בנושא ארגון מחדש של חברות ותאגידים המציעים מוצרים ושירותים וזאת כדי ליצור ציות לרגולציה המקומית.

הצוות מנחה את לקוחותיו ומלווה אותם בפעילותם השוטפת ובתכנון מדיניות להגנה על מאגרי הנתונים שלהם, להתאמת הטכנולוגיות בהן הם נעזרים לדרישות החוק ולאיזונן עם יעדיהם העסקיים.