בנקאות ופיננסים

הקהילה הפיננסית מעריכה חדשנות וניסיון, נוכח שינויים מבניים וכניסתם של שחקנים ושחקניות חדשים ומאתגרים לזירה. הייעוץ המשפטי שמעניק צוות הבנקאות והפיננסים של משרדנו כולל את שניהם.

צוות הבנקאות והפיננסים במשרדנו אמון על ייעוץ תאגידי לרבים מהבנקים הגדולים, חברות הביטוח הבולטות ומוסדות פיננסיים מובילים אחרים בישראל ובחו"ל. השירות המשפטי שמעניק הצוות שלנו ללקוחות הפירמה כולל ייעוץ וליווי בנושאי חובות מורכבים ומבני מימון מתוחכמים אחרים, כמו גם נושאי ממשל. לקוחותיו של הצוות נהנים מניסיונו העשיר והמעמיק בתחום מימון מובנה, חובות ציבוריים ופרטיים, וכן מתכנון וניהול משא ומתן אסטרטגי בקשר עם הסכמי החלפה בינלאומיים ונגזרים (ISDA).

עבודת הצוות שלנו משלבת בתוכה ירידה נרחבת לפרטים יחד עם חשיבה אסטרטגית ומקורית לבניית עסקאות מורכבות וייחודיות בהיבטיהן הפיננסיים, בהתאמה מיוחדת לכל לקוח.