קהילה

מיום הקמתה, מחויבת פירמת טולצ'ינסקי מרציאנו כהן לויצקי ושות' לקהילה ולאלו היכולים לתרום להפיכת החברה שלנו למקום טוב יותר עבור כל מי שחי כאן.
אנו מאמינים כי מוטלת עלינו האחריות לפעול לשיפור החברה שלנו ולתמוך בעמותות ובארגונים ללא כוונת רווח הפועלים בשקידה כה רבה לשיפורה.
התרומות שלנו מתחלקות לארבע קטגוריות עיקריות:

פרו בונו – משרדנו מייצג מספר ארגוני צדקה ועמותות על בסיס פרו בונו או תשלום סמלי

תרומות כספיות – משרדנו תורם באופן קבוע לארגונים ללא כוונת רווח בהם לוקחים חלק אנשי הצוות בפירמה

התנדבות – אנו מתנדבים כפירמה במרכזי חלוקת מזון או מוסדות דומים בכדי לספק סיוע פיזי לנזקקים במועדים קבועים במהלך השנה

מעורבות בעבודות צדקה – אנו מעודדים את כל אנשי הצוות בפירמה להשתתף באופן פעיל בארגוני צדקה וארגונים ללא כוונת רווח